Ons Gilde

Het gilde Sint Margaretha oftewel de “Rooi Schut” stamt uit Rixtel en dateert uit 1411. De patroonheilige, Sint Margaretha, was afkomstig uit Antiochië, gelegen in Pisidië, een landstreek in het tegenwoordige Turkije. Mogelijk als gevolg van de kruistochten, waardoor er verschillende ridderorden ontstonden is de naam van deze martelares vanuit het Midden-Oosten naar Europa gebracht. Rixtel had een eigen kerk, welk gewijd was aan Sint Margaretha. Het gilde van Sint Margaretha dat in deze kerk gehuisvest was, was een guld, wat iets anders was dan een schuttersgilde, omdat een guld eigenlijk een kerkelijke broederschap was, ook al schoot het ook naar den vogel en had het tevens zijn teerdagen. Dat Rixtel van oudsher een onafhankelijke plaats innam blijkt ook uit de koningsschilden. Iohannis Houts en Iohannes A. van Duynhoven, die respectievelijk koning schoten in 1782 en 1788 vermeldden nog de naam Rixtel op hun schilden. Vanaf 1839 wordt Aarle-Rixtel geschreven.

Behoudens het jaarlijkse ophalen van offergelden, welke dienen voor restauratie en onderhoud van de vele gilde-attributen, presenteert het gilde zich bij vele gelegenheden aan de Aarle-Rixtelse bevolking. Het hoogte punt vormt ongetwijfeld het Koningsschieten wat om de drie jaar gehouden wordt tijdens de kermis. Het Sint Margaretha gilde bestaat momenteel uit ca 40 gildebroeders. De stokkendragers gaan gekleed in een zwarte jas met fantasiebroek en hoge hoed. De vendeliers en tamboers dragen een zwart vest met baret. De kleuren rood (martelares), wit (maagd), en groen (hoop) zijn bij elke gildebroeder waarneembaar. De gildebroeders komen elke 1e dinsdag van de maand bijeen om in het eigen gildepaviljoen te vergaderen waar tijdens de vergadering het aloude gildelied uit 1898 wordt gezongen.